Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MF kaarten kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan MF kaarten verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

WAAROM MF KAARTEN GEGEVENS NODIG HEEFT

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Daarnaast kan MF kaarten jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.


HOE LANG MF KAARTEN GEGEVENS BEWAART

MF kaarten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

MF kaarten verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MF kaarten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MF kaarten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@mfkaarten.nl.

MF kaarten zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

MF kaarten neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MF kaarten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met MF kaarten en mail naar klantenservice@mfkaarten.nl